BLANCH FERRER RUIZ ADVOCATS és un equip professional d’experts en diverses branques del Dret que cobreix les necessitats tant de les empreses com dels particulars.

A banda de la lleialtat, la confidencialitat, l’honestedat, l’ètica i la deontologia professional com a principis rectors de la seva activitat, BLANCH FERRER RUIZ ADVOCATS entén els següents conceptes com a veritables valors afegits del despatx:

Comunicació. Atès que darrere de cada client hi ha una persona, pels membres del despatx és fonamental poder-se comunicar d’una manera fluida, contínua i, sobretot, humana amb els seus clients, essent aquesta comunicació l’eix d’una autèntica relació professional.

Rigor. L’equip humà del despatx tracta els assumptes amb aquella cura i rigorositat pròpies de qui és exigent amb si mateix.

Coneixement. La contínua i permanent formació dels membres integrants de l’equip permet que el despatx pugui proporcionar la sol·lució jurídico-tècnica més adequada a cada cas.

Anticipació. La prevenció d’eventualitats i l’anticipació als conflictes és per a BLANCH FERRER RUIZ ADVOCATS un aspecte clau a tenir en compte a l’hora d’assessorar els seus clients. Per això, l’enfocament jurídic dels professionals del despatx sempre va dirigit a evitar situacions perjudicials.